Kurser/träning i vallning

Info om vallhundskurser 2018!De yttre kursförutsättningarna är optimala; varierade marker, ändamålsenliga byggnader och god tillgång på djur. Många moment tränas av praktiska och pedagogiska skäl inomhus. Vi tränar också i huvudsak inomhus vintertid eller när vädret är dåligt.

ALLMÄNT OM KURSER

Som regel anordnas kurser och träningar på Hjälpestens gård. Periodvis under sommaren kan vallningen komma att förläggas till Tjurpannans naturreservat, Grebbestad. Gård och djur ägs av min dotter och svärson, Sara och Marcus Toreld. Hemsida: grimslatt.se


VÄGBESKRIVNING till...

...HJÄLPESTENS GÅRD

Från E6...


• väg 163, kör mot Fjällbacka. Fortsätt förbi Kville (till Kville är det knappt 8,5 km från motorvägen).

• 2,4 km (från Kville) kör höger mot Tanumshede och Vitlycke museum.

• Efter ytterligare 2,3 km kör höger mot Rabbalshede.

Gården ligger på höger sida (1 km); allé, mangårds- och gårdsbyggnader, svart skylt Hjälpestens gård.

Karta Hjälpesten.


...TJURPANNAN

Video från Tjurpannan - LÄNKFrån E6...

• Kör till Grebbestad och vidare norr ut mot Havstenssund.


• Efter ca 4 km tag av vänster mot Långeby.

• Kör förbi campingen i Saltvik. Efter ett par km - ställ bilen på naturreservatets parkering.


SMITTORISK

Det är mycket viktigt att sjukdomar inte sprids mellan olika besättningar. Därför är det alldeles nödvändigt att alla som deltar i vallningsaktiviteter någon annanstans än hemma har – rena kläder och framförallt skor/stövlar. Någon form av balja/tvättmöjlighet kommer finnas i anslutning till den aktuella träningsplatsen. Doppa fötterna där före och efter träningen!

KURSAVGIFT

Kursavgiften i Bohuslän Dals Vallhundsklubb (BDVK) är 250 kr per tillfälle, vilket innebär att en kurs om t ex 6 tillfällen kostar 1 500 kr (inklusive moms). Avgift för enskild undervisning/träning, eller för grupper med färre än fyra deltagare, avtalas från fall till fall. Kurskostnaden är avdragsgill för alla som har företag där det finns användning för vallhund.

Kursavgift för förberedande vallhundskurs är 100 per tillfälle = 600 kr. Kursavgiften kan betalas kontant eller till konto i Falkenbergs Sparbank: clearingnr 80606, kontonr 41216409

MEDLEMSKAP

Alla som deltar i kurser som anordnas av BDVK måste vara medlemmar i Svenska Vallhundsklubben (SVaK). Medlemskapet är bl a en förutsättning för att klubbens försäkringar ska gälla. Hur man bli medlem framgår av SVaKs hemsida. Klicka på rubriken Bli medlem i menyraden! Ange BDVK som lokalklubb!

Länkar

Här följer några länkar med intressant information om vallningsträning och instruktiva videoklipp...

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)