Vallhundskurser 2018

Maila följande uppgifter om du är intressarad av att gå kurs:

Kontaktuppgifter, telefonnumer etc. Din egen och hundens tidigare erfarenhet av vallning, tillgång till träningsmöjligheter och djur (mellan kurstillfällena), hundens ålder och ras. Något om vad du uppfattar som hundens bästa respektive sämsta sidor. Ange också om det är någon veckodag som du föredrar, eller inte kan delta.
Se
mailadress i högerspalten!

1) Vallhundskurs - grundläggande med mål att hundarna ska klara de moment som ingår i Vallhundsprovet (Vp). 6 ggr. En eller två kurser beroende på intresse. Undervisningen är till stor del individuell varför mål och nivå kan skilja beroende på ekipagen erfarenhet.


Kursen hålls, om inget annat sägs, på Hjälpestens gård. Vid dåligt väder, eller av pedagogiska skäl, är kursen förlagd inomhus. Om kursen vid något tillfälle måste ställas in eller byta plats meddelas deltagarna senast kvällen före via mail eller SMS.

KURSTIDER (preliminära) hösten 2018 

Lördagsgrupp

sept   Okt

 8      13

15

22

29 (KM)

Söndagsgrupp

Sept    Okt

8         14

16       

23

Kursen startar kl 10.00 och pågår till ca 12.30.

Resterande kurstillfällen genomförs under våren 2019.

/img-0004.jpg


2) Förberedande vallhundskurs med mål att utveckla ledarskap, kontakt och lydnad, med och utan får. 6 ggr.

Denna kurs kan anordnas när som helst under året, om och när antalet intresseanmälningar uppgår till minst fyra.

 3) Privat träning anordnas enligt överenskommelse. Pris per timma: 350 kr.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)