Vallhundskurser 2019

Maila följande uppgifter om du är intresserad av att gå kurs:

Kontaktuppgifter, telefonnummer etc. Din egen och hundens tidigare erfarenhet av vallning, tillgång till träningsmöjligheter och djur (mellan kurstillfällena), hundens ålder och ras. Något om vad du uppfattar som hundens bästa respektive sämsta sidor. Ange också om det är någon veckodag som du föredrar, eller inte kan delta.
Se
mailadress i högerspalten!

1) Vallhundskurs - grundläggande med mål att hundarna ska klara de moment som ingår i Vallhundsprovet (Vp). 6 ggr. En eller två kurser beroende på intresse. Undervisningen är till stor del individuell varför mål och nivå kan skilja beroende på ekipagens erfarenhet.


Kursen hålls, om inget annat sägs, på Hjälpestens gård. Vid dåligt väder, eller av pedagogiska skäl, är kursen förlagd inomhus. Om kursen vid något tillfälle måste ställas in eller byta plats meddelas deltagarna senast kvällen före via mail eller SMS.

KURSTIDER sommar 2019

Bestäms i samråd med deltagarna...

Kursen startar kl 10.00 och pågår till ca 12.30. Alt kvällstid 18.30-21.00.


/img-0004.jpg


2) Förberedande vallhundskurs med mål att utveckla ledarskap, kontakt och lydnad, med och utan får. 6 ggr.

Denna kurs kan anordnas när som helst under året, om och när antalet intresseanmälningar uppgår till minst fyra.

 3) Privat träning anordnas efter överenskommelse. Pris per timma: 400 kr.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)